Strateginis žaidimas "Bobų energija"

Kinas, literatūra, teatras ir kitas dvasinis penas

Moderatorius: Moder

Kaip žaidimas?

zjbs žaidimas būtų
4
29%
ideologiškai teisingas, bet nemėgstu žaidimų
2
14%
labai blogas negeras, žeminantis moteris ir jų laisves pasirinkimo
1
7%
labai blogas negeras, nepolitkorektiškas
0
Balsų nėra
aš barbaras, pisu daug bobų, ir man px
2
14%
aš barbarų prakrušta kūrva
5
36%
 
Viso balsų : 14

Strateginis žaidimas "Bobų energija"

Standartinė ežiukas subinėj » 2012.02.01 16:34

Pastaruoju metu sirgau, tai negalėjau ait miestan expedicijų, ir skaičiuot visokias šlykštynes užsiknisau, nes pagrindinis tikslas skaičiavimo vistiek yra peržiūrint didelius kiekius belenkokių bobų rast geresnių, ale jokių geresnių neradau, taigi pailsėjau nuo to, ir įdomesne veikla paužsiėmiau-pažaidžiau biški strateginius žaidimus, biški Perimetrą , kur vienas išteklius yra energija, gaunama iš įsisavintos teritorijos, ir Civilizacijas 4, kur visa teritorija padalinta į plotelius, katrų kiekvienam yra skirtingas kiekis skirtingų išteklių

Taigi, taip linksmai pažaidus, galima ir sapnų apturėt apie visokius žmogeliukus kariaujančius, o tam tarpe vienas sapnas buvo apie kažkokį tais naują strateginį žaidima, kur energija gaunama pisant bobas, ir reikia kuo daugiau plotelių užimt, katruose būtų kuo daugiau bobų, arba geresnių bobų, ir jas pisant išgaut kuo daugiau energijos. Tai paskui jau nebesapne apgalvojus tai išsirutuliojo įdėja strateginio žaidimo "Bobų energija"

Žaidime tam yra išteklius pac pagrindinis, lemiantis visuomenės jėgą ir kovinę dvasią, puolamasias ir gynybines savybes-energija, išgaunama iš bobų. Yra ir kitų išteklių, įprastinių, kaip visokie ten auksai, malkos ir akmenai, ale jie reikalingi infrastruktūroms ir armijoms kurt, ir gerint, bet be pakankamai energijos, gaunamos iš bobų, ir armija, ir visa visuomenė silpna, net jei išplėtota infrastruktūra, ir armija didelė ir gerai apginkluota, ir tokią lengvai gali sudubasint mažesnės, bet daugiau energijos, turinčios priešų armijos, ir netgi nugalėt be karinių veiksmų, iš vidaus užimt valdžią materialiai socialiai kultūriškai klęstinčioj, bet morališkai smukusioj ir energiškai nuskurdusioj visuomenėj

Visa teritorija padalinta į plotelius, katrų kiekvienam yra kokių nors išteklių, ir kažkoks kiekis skirtingos kokybės bobų, pagrindinio išteklio-energijos, šaltinio. Kiekvienam plotely esančių bobų kiekybę galima keist,statant juose infrastruktūras, kaip miestus pvz, ir juos gerinant, įvedant visokius patobulinimus, ir tokiu būdu, priklausomai nuo civilizacijos poreikių ir strateginių aplinkybių, bobų kiekybę ir kokybę juose didint arba mažint

Yra dvi frakcijos-Barbarai, katrie energiją gauna tik iš bobų kiekybės, ir Civilizacija, katrie emergija gauna ir iš kiekybės, ir dar labiau iš kokybės


Bobų kokybė susideda iš trijų dalių-šeimyniškumo, moralės, ir kultūros. Norint pasiekt pilnos kokybės, visos jos dalys turi būt aukšto lygio. Bet šiaip anos nevienodai svarbios
Pats svarbiausias dalykas yra bobų šeimyniškumas, būtinas stabiliai visuomenei, nesvarbu, Barbarai, ar Civilizacija ją valdytų, nes jis užtikrina visuomenės augimą. Esant šeimyniškumui mažam, visuomenės demografija tampa neigiama,o bobų kokybė smunka, net esant aukštai moralei ir kultūrai. Šeimyniškumas yra lengviausiai aukštu palaikomas dalykas iš visų trijų kokybės dalių, o Civilizacijos nepaliestuose ploteliuose jis visada natūraliai didelis
Moralė tai yra bobos ištikimybė savo vyrui. Demografijai poveikio neturi, ir natūraliai atskiruose ploteliuose gali būt skirtinga (tipa, priklauso nuo vietos tradicijų), ir Civilizacija gali apturėt vargo tokiose vietose įvedinėjant aukštą bobų moralę. Pilnai bobų kokybei pasiekt reikalinga aukšta moralė, ir turi būt bent vidutiniška pasiekt bent vidutiniškai kokybei. Esant žemai moralei, bobų kokybė tampa žema, net esant aukštam šeimyniškumui ir kultūrai. Bobos moralė gali būt tik išsaugoma arba prarandama, bet ne atstatoma.Todėl, skirtingai nuo šeimyniškumo, ir ypač kultūros, esamųjų bobų moralės pakelt visiškai neįmanoma, nebent pusėtinai -esant plotely žemai arba buvusiai aukštai, bes smukusiai ar nusmukdytai bobų moralei, niekaip neįmanoma greit jos pakelt, kaip ir kokybės teįmanoma pasiekt vidutiniškos-turi praeit laiko, užaugt nauja bobų karta, be moralinių paklydimų, galinti pasiekt kokybės aukštumų. Barbarų valdomuose ploteliuose bobų moralė automatiškai smunka, o įvedus tam tikrus pakeitimus-drastiškai
Bobų kultūra necivilizuotose vietose yra natūraliai žema, ir yra reikalinga aukšta, norint pasiekt aukštai bobų kokybei, tačiau kultūra-dalykas rizikingas, galintis pakenkt šeimyniškumui ir moralei, ir viskam negerai suveikus, investavus daug išteklių, bet nepažabojus neigiamų reiškinių, gaunasi žemos kokybės bobos, su aukšta kultūra, bet žemu šeimyniškumu ir morale, ir tokias bobas turinti visuomenė tampa pati sau didžiausiu priešu, jai nereikalinga tampa išorės priešu grėsmė (net ir išorės priešai tokiu atveju labiausiai reikalingais tampa nukreipimui visuomenės dėmesio nuo vidinių visuomenės problemų), tokia visuomenė supūva ir sugriūva iš vidaus, o Barbarai tokią visuomenę gali užimt nebe užkariaudami, o imigruodami ir tapdami dominuojančia jėga jos viduj


Barbarai

Šitie yra labai agresyvi, stipri puolant ( bet tik atvirose erdvėse-prieš gerai įtvirtintus meistus silpnesni), silpnesnė ginantis frakcija, mobili, materialinius išteklius pagrinde investuojanti į didelę armiją, o energiją gaunanti tik iš bobų kiekybės (barbarui svarbiausia-kuo daugiau bobų papist, px kokių). Todėl Barbarams būtina užkariaut kuo didesnes teritorijas, katrose būtų kuo daugiau bobų. Bobų kiekį Barbarai gali didint ne tik kontroliuodami dideles teritorijas, bet ir jų gilumoj, saugesnėse vietose, statydami miestus, katruose augtų gyventojų, o taipogi ir bobų, skaičius, bet miestus didelius, purvinus, ir nekultūringus, su dideliu kiekiu žemos kokybės bobų. Kadangi bobų kokybė jiems neturi reikšmės, tai ir gerint jos negali, tik žemint. Jau vien Barbarams užkariavus plotelį, jame esančių bobų kokybė krenta (nes gi išpisa visas, o šitaip prakruštų bobų moralė smunka ir kokybė mažesnė). Taipogi, užėmę išpuoselėtą Civilizacijos miestą su aukšta bobų kokybe, gali jį ir išvis sugriaut, jei neplanuoja pasilikt, vien tik visą Civilizacijos triūsą investuojant į tą plotelį niekais paverst ir taip Civilizaciją susilpnint, net jei tą plotelį atsiims, bet jau su prastom bobom ir nuniokotą, gali ir pasilikt sau, tuomet palikdami gynybinius įtvirtinimus, bet sugriaudami mieste visus patobulinimus, visokius kultūrinius pastatus, kaip muziejai ir bibliotekos, kad smuktų bobų kokybė, nes Barbarams vistiek nereikalinga, o Civilizacija, jei ir atsiimtų miestą, kad ir su gynybiniais įtvirtinimais, ale su prastom bobom jau. Be to, aplamai, ir kiekvienam plotely atskirai, Barbarai gali įvest visokius patobulinimus ir pakeitimus, ne tik leidžiančius jiems pasiimt daugiau energijos iš bobų, bet ir žeminančius jų kokybę. Pvz "Pirmosios nakties teisė". Visos jaunos mergikės jau apžėlusiais kūšiukais turi būt Barbarų prakrušamos nucielkinamos, tokiu būdu smarkiai nusmukdant plotelio bobų kokybę, ir jei Civilizaciją tokį plotelį gauna-vien investicijos į visokias apsikultūrinimo infrastruktūras bobų kokybės pakelt nepadės, tik nežymiai. Kad bobų kokybė tokiam Barbarų morališkai nuniokotam plotely pasiektų pilną pajėgumą, turi praeit laiko, kol užaugs nauja karta, Barbarų neprakrušta

Paveikslėlis

Civilizacija

Šitie ne tokie stiprūs puolant, stipresni ginantis, o be to, energiją gaunantys daugiau iš bobų kokybės nei kiekybės (civilizuotajam svarbiausia-turėt gerą , padorią, rūpestingą ir ištikimą žmoną), todėl tuo labiau orientuoti ne į valdymus didelių plotų su prastom bobom, kaip Barbarai, bet į valdyma mažesnio kiekio, bet gerai įtvirtintų plotelių su išplėtota gyvenimo kokybės ir kultūros infrastruktūra ir išpuoselėta bobų kokybe
Civilizacija sudėtingesnis reikalas, daugiau turintis galimybių, daugiau ir rizikos, kad tos galimybės susixujarins, kas priklauso nuo pasirinkto žaidimo sunkumo lygio
Bobų kokybė didinama ir aplamai gerinant gyvenimo sąlygas, ir didinant bobų morale ir apsikultūrinimą. Nors apsikultūrinimas reikalingas, norint pasiekt visiškos bobų kokybės pilnatvės, bet rekomenduojama pradėt nuo moralės didinimo, nes kitu atveju bobos lieka apsiskaičiuosiom , po teatrus prasivalkiojusiom, ir krūvas bybių perėjusiom kūrvom, į katrų kokybę investuota daug, o jos tą kokybę prapisusios ir nusismukdžiusios. Todėl pradžioj geriausia pradėt būtent nuo gerinimo bobų moralės, bobų kultūras ir lygiateisiškumus paliekant vėlesniems laikams, tai reiškia už kūrvizmus taikomos didelės bausmės, taikomos dažnai, kas tuo laiku sukelia visuomenės stagnaciją, ir net smukimą, o naujai užkariautose teritorijose-sukilimus, bet anxtyvas griežtas elgesys su kūrviškumo apraiškom-investicija į ateitį (rizikingair persistengt, nes griežtesni bobų suvaržymo būdai, kad ir tuo laiku duodantys greitesnių efektyvesnių rezultatų, vėliau, apsireiškus feministinėms nesamonėms ir „seksualinėms laisvėms“ gali duot priešingą efektą, perdidelis spaudimas sukelt pliūrkkštelėjimą priešinga kryptim)

Vėliau Civilizacija gali rinktis dvi vystymosi kryptis-paprastąją, garantuojančią užtikrintą vidutinišką bobų kokybę ir stabilią visuomenę, arba sudėtingąją, suteikiančią galimybių pasiekt bobų kokybės pilnatvės, o taip pat ir visos visuomenės, bet ir rizikingą, galinčią visuomenę destabilizuot ir nusmukdyt
Paprastają kryptį pasirinkus įvedama kažkas panašaus į šariatus visokius ten, kas leidžia greičiau, pigiau, paprasčiau ir efektyviau užtikrint aukštą bobų šeimyniškumą ir moralę, bet atima galimybę kelt jų kultūrą, ko pasekoje gaunasi stabiliai vidutiniškos bobos, nei blogiau, nei geriau. Uždarytos namuose vaikams dabot ir savovyrams energijos teikt, nešvaistant jos kitiems ir savęs nepurvinant, bet neturint galimybės ir pasiekt aukštumų ir didelių energijos kiekių. Tokia pusiau barbariška Civilizacija gaunasi, katrai yra reikalas valdyt didesnius plotus, nei sudėtingesniąjį kelią pasirenkančiajai
Sudėtingąją kryptį pasirinkus Civilizacija įgauna galimybę pasiekt pilnutinę savo galybę, maksimaliai efektyviai išnaudodama turimas teritorijas, ir gaunanti energiją iš maksimaliai kokybiškų bobų. Maksimali bobų kokybė pasiekiama jas apkultūrinant, tai yra statant miestuose bibliotekas ten visokias, muziejus, teatrus kinoteatrus, suteikiant boboms lygias teises ir laisves. Gerai viskam klostantis, boba tampa lygiaverčiu vyrui padaru, ir klestinčios visuomenės garantu, suteikdama jai, konkrečiai per savo vyrą pirmiausiai, maksimalų kiekį švarios grynos bobų energijos. Bet susiklosčius nepalankioms aplinkybėms (ypač sunkesniuose žaidimo lygiuose), paplitus visokiems feminizmas, tolerancijoms, ir kitokioms xujnioms, bobos pasineria į kultūrinimąsį, užmiršdamos šeimyniškumą, kas menkina jų kokybę, ir pakankamai neaprūpina Civilizacijos energija, kas sukelia neigiamą demografiją, ir dar baisiau-praranda moralę, kas visiškai nusmukdo bobų kokybę, sukelia Civilizacijoj energetinį nepriteklių, ir net būdama materialiai klęstinti, Civilizacija moraliai degraduoja, silpsta, plinta visokie iškrypimai, alkoholizmai, narkomanijos, savižudybės. Norėdami tokią Civilizaciją nugalėt, Barbarai, arba paprastąjį būdą pasirinkusioji Civilizacija gali net atsisakyt karinių veiksmų. Užtenka skatint jų gyventojų imigraciją į iš vidaus silspančią ir nykstančią Civilizaciją, katra dėl savo visokių politkerektiškumų, tolerancijų, ir „žmogaus teisių“ ne tik kad noriai priima tokius imigrantus, tipa, kompensuos neigiamą demografiją, bet net ir jaučiasi neturinti teisės nepriimt (esant tokiai situacijai žaidėjas praktiškai net nebeturi galimybės pasirinkt draust imigraciją, nes jis išvis, kuo toliau, tuo labiau praranda savosios Civilizacijos kontrolę). O tie imigrantai, tebebūdami ištikimi savosioms visuomenėms, ir turėdami teigiamą demografiją, laikui bėgant Civilizacijoje tampa dauguma, ir užkariauja ją iš vidaus

Taipkad, jei kūrva aina į teatrą-prie gero tai neprives

Paveikslėlis
Imkit vaikai pagaliuką, ir primuškit Živiliuką
ežiukas subinėj
Forumo aktyvistas
 
Pranešimai: 550
Užsiregistravo: 2011.10.19 13:17
Miestas: šlapia dykuma, Kaunas

Standartinė evilmoon » 2012.02.01 19:49

Perfrazuojant O. Bendery - tau paminkla ne ranku darbo reikia pastatyti.
You spin me right round baby, right round, like a record baby...
evilmoon
Forumo aktyvistas
 
Pranešimai: 10744
Užsiregistravo: 2005.04.19 15:16
Miestas: Vilnius

Standartinė hellraiser » 2012.02.01 20:03

daug laiko šiknon...laimė yra, nereik tiek daug rašyt tam
hellraiser
Forumo aktyvistas
 
Pranešimai: 3512
Užsiregistravo: 2007.10.26 08:55

Standartinė ežiukas subinėj » 2012.02.02 00:51

Parodyk laimę o_O
Imkit vaikai pagaliuką, ir primuškit Živiliuką
ežiukas subinėj
Forumo aktyvistas
 
Pranešimai: 550
Užsiregistravo: 2011.10.19 13:17
Miestas: šlapia dykuma, Kaunas

Standartinė hellraiser » 2012.02.03 23:00

pats pamatysi :)
hellraiser
Forumo aktyvistas
 
Pranešimai: 3512
Užsiregistravo: 2007.10.26 08:55

Standartinė ežiukas subinėj » 2012.02.10 17:44

Mačiau tik purviną laimę, kiaulių sutryptą. Tai nebelaimė
Imkit vaikai pagaliuką, ir primuškit Živiliuką
ežiukas subinėj
Forumo aktyvistas
 
Pranešimai: 550
Užsiregistravo: 2011.10.19 13:17
Miestas: šlapia dykuma, Kaunas

Standartinė hellraiser » 2012.02.12 20:06

gerai, pamatysi ir nesutryptą reiškias :)
hellraiser
Forumo aktyvistas
 
Pranešimai: 3512
Užsiregistravo: 2007.10.26 08:55

Standartinė Metalistas » 2012.02.24 19:15

Mažeu knigū - daugeu alaus!
www.saltupys.lt
Metalistas
Forumo aktyvistas
 
Pranešimai: 2905
Užsiregistravo: 2003.05.20 17:27
Miestas: kaimas kazkoks

Grįžti į KITAS MENAS